Cieľom cvičenia je, aby dieťa vedelo pomenovávať obrázky zľava doprava bez toho, aby na nich ukazovalo prstom. Nesmie ich preskakovať.

Zdroj: Predlohu nájdete v publikácii Diagnostika dítěte předškolního věku, Computer Press a.s., Brno, 2007.

Autor videa: Silvia Hovorková