Cieľom tohto cvičenia je cvičenie sluchovej pamäte, dieťa si musí zapamätať vetu, ktorú hovoríme a porovnáva ju s obrázkom, ktorý vidí (zraková pozornosť, zameranie sa na detaily). Väčšinou sa snažíme urobiť vo vete zámerne chybu a sledujeme, či si to dieťa uvedomí. Na našom videu si chlapček neuvedomil, že dievčatko hrá na husle a nie na flautu. V tejto úlohe si zároveň dieťa precvičuje zdôvodňovanie, keď musí vysvetľovať prečo mačička nemôže rásť pod stromom, hoci tam fyzicky na obrázku sedí. Vždy vedieme deti k tomu, aby vedeli vysvetliť svoje uvažovanie, sebe-viac nezmyselný nám v danom momente ich výrok môže prísť :-) čím je dieťa jazykovo zručnejšie tým menej zreteľné chyby môžme robiť – zmeníme napríklad iba predložku vo vete (napr. Miško sedí na stolčeku, Miško sedí pod stolčekom).

Zdroj: Predlohu nájdete v publikácii Axamítová-Klaudová: Rozvíjanie reči hrou, Fortuna Libri, Bratislava, 2014.

Autor videa: Silvia Hovorková