Cieľom hry je nájsť dvojicu rovnakých obrázkov – môžeme precvičovať zvieratá, dopravné prostriedky, hračky. Počas hry si v závislosti od schopností dieťaťa precvičujeme pomenovanie obrázku (citoslovce a meno zvieratka) a zároveň pojmy hľadaj, nájdi, kde je, rovnaký, iný…. Začíname s dvoma dvojicami až neskôr pridávame viacero kartičiek.

Autor videa: Silvia Hovorková