Cieľom hry je ukázať dieťaťu ako sa píše jeho meno (veľké tlačené písmena). Prepojiť mu obraz písmenka s tým ako písmenko znie a zároveň precvičiť zrakovú vnímanie a pozornosť. Aj malé deti, ktoré nepoznajú písmenká sú schopné priradiť k sebe dve rovnaké písmenká, len na základe vizuálnej podobnosti. Počas hry si precvičujeme pojmy napr. iné, rovnaké, podobné.

Autor videa: Silvia Hovorková