Cieľom je rozoznať, či dva rytmy, z ktorých každý je zložený z 3 slabík, sú rovnaké alebo nie. Toto je náročná úloha, ktorej predchádza, aby dieťa bolo schopné uvedomiť si rozdiel medzi krátkou a dlhou slabikou, prípadne krátkym a dlhým tónom prezentovaným zo bzučiaku.

Autor videa: Silvia Hovorková