Cieľom tohto cvičenia je cvičenie sluchovej pamäte, dieťa si musí zapamätať vetu, ktorú hovoríme a porovnáva ju s obrázkom, ktorý vidí (zraková pozornosť, zameranie sa na detaily). Väčšinou sa snažíme urobiť vo vete zámerne chybu a sledujeme, či si to dieťa uvedomí. Na našom videu si dievčatko uvedomilo aj malé rozdiely vo vete, nad vašim domom – pred vašim domom. V tejto úlohe si zároveň dieťa precvičuje zdôvodňovanie, keď musí vysvetľovať prečo veta mala znieť inak a skúsiť ju naformulovať správne. Vždy vedieme deti k tomu, aby vedeli vysvetliť svoje uvažovanie, sebe-viac nezmyselný nám v danom momente ich výrok môže prísť :-)

Zdroj:

Predlohu nájdete v publikácii Axamítová-Klaudová: Rozvíjanie reči hrou, Fortuna Libri, Bratislava, 2014.

Autor videa: Silvia Hovorková