Cieľom cvičenia je vypočuť si slová v základnom tvare (mama, variť, polievka) a vytvoriť z nich všetkých jednoduchú alebo rozvinutú vetu. Je to pomerne ťažká úloha, vyžaduje od dieťaťa veľa sústredenia aj určitú mieru tvorivosti. Mnohé deti sú schopné v bežnom rozhovore utvoriť komplikovanú vetu správne, no vytvoriť vetu z viacerých, predom vybraných slov nevedia. Ak sa dieťa nevie oprieť o sluchovú pamäť (nevie si zapamätať viaceré izolované slová prezentované sluchovou cestou za sebou), môžete mu dať na stôl kartičky (napr. človek, umývať, červená gulička, auto) a dieťa poskladá vetu z nich. Ak dieťa posunkuje, môže mu pomôcť udržať si ich v sluchovej pamäti aj to, že okrem hovorenia jednotlivé slová aj preposunkujete. Oceňte akúkoľvek snahu dieťaťa o vytvorenie vety, aj keby bola kratšia :-)

Autor videa: Silvia Hovorková