Cieľom hry je vedieť povedať svoje meno, meno rodičov, súrodencov, kamarátov. Mená zvládajú deti od cca 3 rokov sluchového veku. Trochu staršie deti (4 roky) by mali vedieť povedať aj mesto a ulicu, kde bývajú. Je to veľmi dôležité pre prípad, že by sa stratili.

Autor videa: Silvia Hovorková