Cieľom hry je precvičiť si názvy povolaní. Kto je toto? Ak dieťa povolania nepozná, môžeme sa ho spýtať čo robí ujo alebo teta na obrázku? Po tom, čo dieťa odpovie mu povieme, že ujo, ktorý pozerá do krku a lieči je doktor, ten, ktorý stavia dom je murár, ten, ktorý maľuje je maliar…. Povolania sa najlepšie učia v bežnom živote – predavačka, policajt, hasič, doktor, šofér, taxikár… Povolania si môžete s dieťaťom vyhľadať aj v knižke alebo na internete – môžete si spolu s dieťaťom pozrieť, čo všetko daný človek robí, aké náradia používa. Zároveň deti milujú divadielko, tak sa na rôzne povolania môžete zahrať s hračkárskym kufríkom, stavaním vankúšov alebo kociek, predávaním za kuchynským pultom alebo hasením vymysleného požiaru s pohárom v kúpeľni. Symbolická hra je pre deti veľmi dôležitá.

Zdroj: Predlohu nájdete v publikácii Bednářová, Šmardová: Diagnostika dítěte předškolního věku, Computer Press a.s., Brno, 2007.

Autor videa: Silvia Hovorková