Cieľom hry je vedieť rozpoznať prvú hlásku v slove, no úloha je sťažená v tom, že K a G sú zvukovo podobné hlásky a deti s poruchou sluchu si ich často zamieňajú. Podobne si môžu zamieňať napríklad C a S, P a B. Toto dievčatko vie s istotou rozoznávať prvé hlásky v bežných slovách no vidíme, že podobnosť K a G jej ešte robí ťažkosti. Ak by dieťa opakovane hlásku K a G, C a S nevedelo určiť, hoci iné vie určiť, je nutné skontrolovať nastavenie jeho kompenzačnej pomôcky foniatrom, je možné, že bude potrebovať úpravu nastavenia. Takúto predlohu si viete spolu s dieťaťom zoskladať aj doma, napríklad z vystrihnutých obrázkov z časopisu.

Zdroj:

Autor videa: Silvia Hovorková