Cieľom tejto hry je rozloženie slova na slabiky, spočítanie slabík. Na videu vidíme, že dievčatko ešte vytlieskavať slabiky nevie, no rýchlo sa to učí a správne po nás opakuje. Dôležité je, že nemá pocit zlyhania a berie to ako hry. Zvyčajne začíname s krátkymi – dvojslabičnými slovami (ma-ma, vo-zík). Neskôr sa podľa schopností dieťaťa postupuje k 3-4-5 slabičným slovám (napr. u-mý-vať, po-lo-vič-ka, lo-ko-mo-tí-va). Vytlieskavať môžeme podstatné mená, prídavné mená, slovesá…Deti zvyknem učiť, že si pri každom tlesknutí pridajú jeden prst na ruke a tak na konci vidia, koľko slabík vytlieskali.

Autor videa: Silvia Hovorková