Cieľom hry je, aby dieťa vedelo používať slová viac, menej, rovnako. Táto úloha je ťažšia ešte v tom, že obrázok môže mať zobrazené väčšie predmety, no tých premetov je menej. (Na tomto videu vidíte, že aj špeciálny pedagóg môže mať občas ťažkosti s používaním gramatiky :-D, aj my máme lepšie a horšie dni…)

Zdroj: Predlohu nájdete v publikácii Bednářová, Šmardová: Diagnostika dítěte předškolního věku, Computer Press a.s., Brno, 2007.

Autor videa: Silvia Hovorková