Cieľom tejto hry je vedieť spárovať predmet s jeho tieňom (bielym tieňom). Túto hru začínajú deti zvládať, keď majú okolo 2 rokov. Táto hra je však rozšírená o hru na sluchovú pamäť, pretože dievčatko dostalo pokyn, aby priložilo 3 predmety – čiže malo si zapamätať, že má naraz zobrať 3 hračky – hviezdu, kačku, domček. Na videu vidíme, že dievčatko si nevedelo zapamätať všetky tri predmety naraz. Najprv priložilo kačku a potom, keď som ešte raz zopakovala všetky tri pokope, tak priložila zvyšné dva (hviezdu a domček). Deti okolo 3 rokov sluchového veku by si mali byť schopné zapamätať 3 nesúvisiace slová za sebou a zopakovať ich.

Autor videa: Silvia Hovorková