Cieľom hry je zamerať sluchovú pozornosť na slová, ktoré sa líšia iba detailom napr. samohláskou (dom-dym), spoluhláskou (noc-nos), mäkkosťou (zvoní-zvony), dĺžkou (pila-píla). Dieťa má povedať či sú dve slová rovnaké alebo iné a zároveň má vysvetliť, čo dané slovo znamená. Striedame to, či hovoríme rovnaké alebo rozdielne. Ak túto úlohu cvičíme s obrázkami, bude ľahšia pretože sa dieťa bude môcť oprieť aj o zrak a uzavretý výber obrázkov na stole (napr. kartičky Poslúchaj ma jazýček od Legalsoft). Pamätajte na to, že pre dieťa s poruchou sluchu je to pomerne náročná úloha a jeho schopnosť rozoznávať zvukovo podobné slová bude veľmi závisieť od presnosti/precíznosti nastavenia kompenzačnej pomôcky. Ak má dieťa ziskovú krivku okolo 30 dB na všetkých dôležitých frekvenciách pre reč, malo by byť schopné rozlíšiť celé spektrum hlások od hlbokých po vysoké, od hlasných po tiché.

Autor videa: Silvia Hovorková