Cieľom je samostatnosť dieťaťa pri nasadzovaní kompenzačnej pomôcky. Deti s načúvacím prístrojom sa v predškolskom veku majú učiť založiť prístroj za ušnicu, často však ešte potrebujú pomôcť dotlačiť ušnú koncovku do ucha. Chlapček na videu to zvládol celé bravúrne sám :-) K samostatnosti patrí aj to, že odmalička učíme deti, aby vedeli zahlásiť, keď sa im vybije batéria v načúvacom prístroji, kochleári alebo vibrátore. Zahlásiť to vedia už aj mnohé deti okolo 2 rokov tým, že vám ukážu na ucho alebo rovno podajú svoje náhradné „uško“.

Autor videa: Silvia Hovorková