Cieľom hry je zamerať sluchovú pozornosť na dĺžku slabiky a schopnosť zakresliť ich. V našom prípade sme použili bodku pre krátku slabiku a pomlčku pre dlhú slabiku. Začíname s dvojslabičnými slovami a pokračujeme s dlhšími slovami podľa schopností dieťaťa. Sluchová pozornosť na dĺžku slabiky sa deťom neskôr zíde pri písaní diktátov alebo pri úlohách, kde majú odlíšiť zvukovo podobné slová napr. pila-píla (sloveso-nástroj), vila-víla (sloveso-rozprávková bytosť)…

Autor videa: Silvia Hovorková