Cieľom je, aby bolo dieťa schopné zopakovať rytmus zložený z 3 slabík a zapísať ho. V našom prípade sme použili pre krátku slabiku bodku a dlhú slabiku pomlčku. Tejto úlohe predchádza, aby bolo dieťa schopné uvedomiť si rozdiel medzi krátkou a dlhou slabikou, prípadne krátkym a dlhým tónom prezentovaným zo bzučiaku. A zároveň jej predchádza nácvik rytmu zložený z 2 slabík a ich rôznych kombinácii (ta-tá, tá-ta, ta-ta, tá-tá). Ak dieťa zvláda zápis 3 slabík pokračujeme štyrmi…

Autor videa: Silvia Hovorková