Cieľom cvičenia je, aby dieťa ukázalo na správny obrázok, keď sa ho spýtame napr. „Ktorý kruh je malý“, „Ktorý dom je veľký“… Ťažšou úlohou, ktorú sme ukázali na videu je, keď dieťa necháme doplňovať protiklad, ktorý vidí na obrázku – „Pozri tento had je dlhý a tento je aký?“ (krátky). Ak dieťa protiklady neovláda precvičujeme ich hlavne v každodennom živote, keď pomenovávame veci okolo seba – „Pozri autobus je dlhý, Aha ujo je vysoký, Babka na obrázku je stará…..“

Zdroj: Predlohu nájdete v publikácii Diagnostika dítěte předškolního věku, Computer Press a.s., Brno, 2007.

Autor videa: Silvia Hovorková