Cieľom hry je pochopiť dejovú postupnosť, súvislosti medzi obrázkami. Dieťa najprv poskladá obrázky podľa toho, ako si myslí, že nasledujú a potom na základe toho, čo poskladalo, porozpráva príbeh. Dieťaťu pomáhame zoradiť obrázky pomocnými otázkami „Čo sa udialo ako prvé, čo bolo potom a čo sa stalo nakoniec?“ Ak dieťa odpovedá krátko, pokúsime sa mu pomôcť príbeh predĺžiť tým, že ho požiadame, aby nám lepšie vysvetlilo prečo napríklad dieťa na obrázku spadlo, mamka sa hnevá, balón praskol…. čokoľvek, čo sa na obrázkoch udialo. Začíname s troma obrázkami a až keď sa dieťa naučí správne zoradiť 3 obrázky, pokračujeme s vyšším počtom. (Pozn. Niektoré sady majú hrany obrázkov nepravidelne zastrihnuté a tak sa vie dieťa samo odkontrolovať, či obrázky správe zoradilo za sebou.)

Autor videa: Silvia Hovorková