Cieľom hry je precvičiť si sluchovú pamäť. Úlohou dieťaťa je udržať si v pamäti pokyn v ktorom sa bude nachádzať viacero farieb v spojení s predmetmi. Ak dieťa nevie celú vetu zopakovať môžete sa ho pýtať otázky, napr. Akej farby bol tanier? Aká bola lyžička. Ak nevie dieťa hovoriť, no porozumenie reči sluchom má, môže odpoveď zaposunkovať, prípadne môže prislúchajúcimi farbičkami vymaľovať obrázok.

Zdroj:

Autor videa: Silvia Hovorková