Cieľom hry je precvičiť si sluchovú pozornosť. S dieťaťom sa na začiatku dohodnete, aké slovo chcete „hľadať“ v príbehu a vysvetlíte mu, že  Vás má upozorniť napríklad zdvihnutím ruky alebo slovom stop, ak dané slovo v príbehu započuje. Potom mu porozprávate príbeh v ktorom bude vybrané slovo vyslovené v jednotnom alebo množnom čísle, v rôznych pádoch, prípadne ako privlastňovacie zámeno – auto, autá, áut, s autom… Na konci dieťa poprosíme, či nám vie príbeh prerozprávať. Pri menších deťoch s poruchou sluchu hovoríme kratší príbeh.

Autor videa: Silvia Hovorková