Cieľom hry je precvičiť si sluchovú pamäť. Začíname kratšími vetami a postupne prechádzame k dlhším podľa sluchových schopností dieťaťa. Deti s ťažšou poruchou sluchu často potrebujú viac času na to, aby sa naučili zapamätať si dlhé vety. Čím dlhšiu vetu dieťa dokáže zopakovať, tým lepšie je pripravené do škôlky a školy, kde pani učiteľka často zadáva dlhšie pokyny zložené z farieb aj tvarov. (napr. červenou farbičkou zakrúžkujeme kruh a modrou farbičkou štvorec).

Autor videa: Silvia Hovorková