Cieľom je, aby bolo dieťa schopné zopakovať rytmus zložený z 3 slabík. Pri nácviku si môžme zo začiatku dopomáhať aj pohybom – dlhý vs krátky (rýchly) pohyb. Tejto úlohe predchádza, aby bolo dieťa schopné uvedomiť si rozdiel medzi krátkou a dlhou slabikou, prípadne krátkym a dlhým tónom prezentovaným zo bzučiaku. A zároveň jej predchádza nácvik rytmu zložený z 2 slabík a ich rôznych kombinácii (ta-tá, tá-ta, ta-ta, tá-tá).

Autor videa: Silvia Hovorková