Cieľom hry je budovať sluchovú pamäť. Dieťa, ktoré má sluchový vek 4 roky by malo byť schopné zapamätať si 4 slová, ktoré navzájom nesúvisia. O trošku ľahšou úlohou by bolo, ak by sme vyberali slová z jednej kategórie – napríklad iba zvieratá, iba hračky.

Autor videa: Silvia Hovorková