Cieľom hry je budovať sluchovú pamäť. Dieťa, ktoré má sluchový vek 4 roky by malo byť schopné zapamätať si aspoň 4 citoslovcia. Vyberať citoslovcia môžete aj z rôznych oblastí – napríklad zvuky zvierat, dopravných prostriedkov, predmetov, ktoré máme v domácnosti…

Autor videa: Silvia Hovorková