V

Vertigo (závrat)

pocit krútenia hlavy, ktorý je niekedy spojený so zdvíhaním žalúdku alebo zvracaním.

 

Viackanálové načúvacie prístroje

sú také, ktoré majú rozdelené frekvencie na viacero kanálov. Toto rozdelenie umožňuje nastaviť načúvací prístroj presne podľa audiogramu dieťaťa – podľa toho ako sa strata sluchu na jednotlivých frekvenciách mení.

 

Viacnásobné postihnutie 

stav, kedy sa u dieťaťa skombinuje viacero postihnutí naraz – sluchové, zrakové, mentálne, telesné…. Kombinácie môžu byť počtom aj druhom rôzne.

 

Vibrácia – chvenie, vlnenie, kmitanie zvuku alebo následne predmetu.

 

Vláskové bunky

malilinké bunky vo vnútornom uchu (kochlei), ktoré sa podobajú na malé vlásky. Ich úlohou je meniť mechanické zvukové vlnenie na elektrický signál (nervové impulzy), ktorý je posielaný do mozgu.

 

Vnímanie

podráždenie zmyslov (zrak, sluch, hmat, chuť), ktoré sa spracováva centrálnym nervovým systémom.

 

Vestibulárny akvadukt

kostený kanál, ktorý spojuje vnútorné ucho s tekutinou, ktorá je okolo mozgu. Ak je zväčšený, môže spôsobovať problémy s počutím.

Viac sa dozviete tu

 

Vestibulárny systém

systém vo vnútornom uchu, ktorý reguluje rovnováhu. Koordinuje zmeny, ku ktorým dochádza pri zmene pozície hlavy, zrýchlení alebo spomalení a gravitačných vplyvoch.

 

Vnútorné ucho

sa skladá z rovnovážneho (vestibulárneho) aparátu a slimáka (kochlea). Jeho poškodenie spôsobuje percepčnú poruchu sluchu.

Viac sa dozviete tu

 

Vonkajšie ucho

je zložené z ušnice, vonkajšieho zvukovodu a blanky bubienka. Táto časť ucha zachytáva vlnenie zvuku a nasmeruje ho cez zvukovod do stredného ucha.

Viac sa dozviete tu

 

Vrodená porucha sluchu

znamená, že príčina poruchy sluchu pôsobila na dieťa ešte pred pôrodom. To však neznamená, že musí ísť o dedičnú poruchu sluchu. Príčinou môžu byť škodliviny, jedy, choroby, ktoré postihli tehotnú ženu a preniesli sa aj na dieťa.

Viac sa dozviete tu

 

Vzdušné vedenie

proces, počas ktorého sa zvuk šíri k vnútornému uchu cez ušnicu, zvukovod a stredné ucho. Test vzdušného vedenia sa robí pomocou slúchadiel, ktoré má osoba na ušiach, alebo reproduktorov, cez ktoré sú zvuky vysielané.

Viac sa dozviete tu